Yangın Hidrant Sistemleri

Hidrantlar, ana yangın besleme şebekesinden hortuma ve diğer yangından korunma cihazlarına su almak için yapılan bağlantılar olup, yangın felaketlerinde yangın sisteminin en önemli ekipmanlarından sayılan yangın hidrant sistemleri, yangınla mücadele etmede ana söndürme araçlarından olan suyu bölgenin her tarafına ileten kanallardır.

Hidrant hatlarının bağlantıları şehir suyu şebekesinden ya da büyük işletmelerde yangın pompasından kaynak sağlamaktadır. Yangın hidrant sistemlerinin ana görevinin ilk müdahaleyi dışarıdan sağlayabilmek, yangının daha fazla sıçramasını önlemek, yangın alanına gelen itfaiye ekibine su takviyesi yapabilmek olarak sayılabilir.

Yangın hidrant sistemleri yeraltı ve yerüstü hidrant sistemleri olarak iki şekilde Türk standartları enstitüsünün ölçütlerine uygun olarak üretilmektedir.

İlk Hidrantların çok büyük toprak veya metal döküm malzemeli kazanlardan olduğu bilinmektedir. 1800’lü yıllarda Amerikada Belediyeleri tarafından hidrant sistem şebekeleri tamamlanmasıyla yaygınlık oranı da hız kazanmaya başlamıştır.

Yangın Hidrant Sistemleri

Binaların yangından korunması ile ilgili yayımlanan yönetmelik hükümlerine bakıldığında yangın hidrant sistemleri için;
Binalarda yangından korunmada, ilk müdahale esnasında, söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde yapılacak yangın hidrant sistemlerinin konumlandırılmasının itfaiye ve araçlarının rahat ulaşabileceği ve bağlantı kurabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir.

Yangın hidrant sistemleri dizayn debisinin asgari olarak 1900 l/dak olması zorunludur. Debi, binanın tehlike kademesine göre yükseltilir. Hidrant çıkış noktasında 700 kPa basınç olması beklenir. Yangın hidrantları arasımesafe ise, çok riskli alanlar için 50 metre, riskli alanlar için 100 metre, orta riskli alanlar için ise 125 metre ve az riskli alanlar için de 150 metre baz alınmaktadır.

Normal koşullarda kurulan yangın hidrant sistemleri, korunan binalardan yaklaşık olarak 5 metre ile 15 metre kadar uzağa konumlandırılarak monte edilir. Yangın hidrant sistemlerine suyu temin eden boru tesisatlarında ring sistemi yoksa, kullanılabilecek en düşük borunun çapının 100 milimetre olması ve hidrolik hesaba göre tayin edilmesi gerekir. Yangın hidrant sistemlerinde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına uyumlu yerüstü yangın hidrantları olması gerekir.

Hidrant sisteminlerinde, hidrant yenilenmesini ve periyodik onarımlarının yapılmasını kolaylaştıracak makul yerlere, yeraltı veya yerüstü ya da hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme vanaları tedarik etmek gerekmektedir. Bünyesinde her türlü kullanım alanına sahip ve toplu yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5.000 metrekareden fazla olması durumunda dış hidrant sistemi yapılması zorunlu olmaktadır. Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği veya rahat hareket edilemeyecek ulaşım olanağı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyelerin, buralarda ortaya çıkabilecek yangın felaketlerine etkili bir biçimde müdahale yapılabilmesi açısından, bu yerleşim bölgelerinin uygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile donatılmış kafi derecede bir kapasitede yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmaları zorunludur. İstanbul gibi büyük ve tarihi dar sokakalara sahip şehirlerde, ulaşımın zor ve sıkıntılı görüldüğü alanlarda kullanımın arttırılabileceği söylenebilir.

Profesyonel Ekip, Kaliteli İşçilik

Büyük çapta görülen yangın felaketlerine müdahale konusunda en önemli araçlardan biri olan yangın hidrant sistemleri, KKDAVM Yangın şirketi için de önemli satış ürünleri arasında gelmektedir. Birçok yangın söndürme cihazları satışı yapan şirketleri de kapsayan bu ürünün piyasa satış fiyatları da değişkenlik göstermektedir.

Çünkü bazı kesimler için özel istek üzerine estetik tercihler bakımından değişik tasarım ve tiplerde hidrant seçimi ve tedariği sağlanabilmektedir. Buna göre satış fiyatı da değişebilmektedir.

Hem yangın personeli hem de yapıda bulunan eğitimli personelin kullanımı ile yangına müdahale imkanı sağlayan yangın hidrant sistemleri, yangının söndürülmesi açısından hayati önem taşımaktadırlar.

Haberdar Olun E-bültene kayıt ol fırsat ve indirimleri kaçırma!

KKD AVM

Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza

Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.

Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;

Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

×
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Pratik E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Yukarı Çık