Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza

Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.

Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;

Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

E-TİCARET MÜŞTERİLERİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE

İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Müşterimiz;

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (‘’[KKD AVM]’’ veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Şirketimiz, kişisel verileri, Site üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin yahut üye olmadan alışveriş için paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi suretiyle Sabit/mobil internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi suretiyle, Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat ve bunlara yönelik işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi ve iade süreçlerine ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi vasıtaları kapsamında doğrudan müşterinin kendisinin verdiği bilgilerden ve tahsilat araçları vasıtasıyla öğrenilen verilerden elde etmektedir. Kişisel verileriniz; Sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması,  kanunlarda açıkça öngörülme, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, çerez kayıtlarınız için açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Kimlik                         : Ad –Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi

İletişim                       : Telefon numarası, E posta adresi,

Müşteri İşlem            : Alışveriş geçmişi bilgileri, Satın alınan ürün/hizmet bilgileri, Sipariş bilgisi, Üyelik ID- Şifre Bilgisi, Teslimat adresi, siteyi kullanım bilgileriniz, çerez kayıtlarınız,

Finans            : Banka/kredi kartı bilgileri, Fatura adresi ve diğer fatura bilgileri, banka hesap bilgileri,

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve takibi, sözleşmenin ifa edilebilmesi, fatura tanzimi ve iletilmesi, satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri menfaatinin korunması, özellikle iade ile ilk ve yeniden ürünlerin kargo vasıtasıyla gönderilmesi, bedel iadesi dahil ürün iade sürecinin yürütülmesi, müşteriye sonraki olası işlemlerinde kolaylık sağlanması, talep ve şikayetlerin takibi, iş sürekliliği ve faaliyetin devamlılığının sağlanması, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında izin veren müşterilerimize kampanya – indirim vb. durumlarda müşterinin yararlanabilmesi için haberdar edilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,  bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak ve gerekli veri minimizasyonunu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. ve hissedarlarıyla, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, kart basım hizmeti verenler, matbaalar, banka ve elektronik ödeme kuruluşları,hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, özel iş ortaklığımızın olduğu kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere,

Ayrıca;

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

 

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için info@kkdavm.com ile iletişime geçebilir veya www.kkdavm.com/kvkk adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

 

 

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz

 

          KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti.

 

ÜYELİK BİLGİLENDİRME

Sayın Kullanıcı,

Üyelik için sözleşme yapacağınız www.kkdavm.com alan adlı “Site” Mersis numaralı KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmekte olup işbu site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti.’ne aittir.

KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul Ticaret Odası (İTO) mensubudur. Meslekle ilgili davranış kurallarina www.ito.org.tr veya 444 0 486 no.lu telefonundan ulaşabilirsiniz.

KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti.’nin iletişim bilgileri ise şu şekildedir;

 

Adres              : Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi B Blok No 1/1 İç Kapı No 1119 İstanbul

                                                                                                         

Tel                   : 02122216656

E-posta           : info@kkdavm.com

Kep Adresi      : 
Mersis No       : 

Siz değerli kullanıcılarımızın işbu siteye üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için sitede yer alan üyelik bilgilerini (Ad, Soyad, E-posta, Telefon Numarası) ve tarafınızca belirlenecek şifreyi eksiksiz ve doğru girmeniz ve bu sözleşmeyi onaylamak için ayrı bir kutucuk var ise işaretlemeniz ile “Üye Ol” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Bu işlemleri tamamladığınızda “Üye Ol” butonuna tıkladığınızda siteyi kullanmakla ve sitede sunulan hizmetlerden yararlanmakla tabi olduğunuz şartların ve yükümlülüklerinizin yer aldığı üyelik sözleşmesini kabul etmiş sayılacaksınız.  “Üyelik Sözleşmesi” tarafınızca “Üye Ol” butonuna tıklanmakla yürürlüğe girecek olup sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile tarafınızla KKD AVM arasındaki ilişki işbu Üyelik sözleşmesinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olacaktır.

 

Üyelik bilgilerinizin eksik veya yanlış olduğunu fark ederseniz üyelik işlemlerinizin tamamlanmasından sonra “Bilgilerim” sekmesinde yer alan bölümden düzeltebilir veya “02122216656” no.lu telefondan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçebilirsiniz.

 

Üyelik işlemleriniz tamamlandığında işbu “Üyelik Bilgilendirme” metni ve “Üyelik Sözleşmesi” tarafımızla paylaştığınız e-posta adresine gönderilebilecek ve/veya işbu üyelik bilgilendirme ve üyelik sözleşmesi metinleri form olarak site içerisinde süresiz olarak erişiminize açık bulundurulacak olup tarafınıza özel sözleşme metni ayrıca şirket bünyesinde saklanmayacaktır. 

KKD AVM olarak kullanıcılarımızın ve üyelerimizin bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbirin alınmasına hassasiyet gösteriyoruz. Websitemiz üzerinden satışa arz edilen ürünleri üye olarak yahut üye olmadan satın alan tüm kullanıcılarımızın alışveriş esnasında kullandığı kredi kartları ve ve banka kartlarına ait işlemler, şirketimizden bağımsız olarak, kullanıcılar ve ilgili Bankalar veya benzeri Kart kuruluşları arasında online olarak gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı şifresi ve benzeri bilgiler şirketimiz tarafından görüntülenmemekte ve kaydedilmemektedir.) Yine web sitemize üyelik,alışveriş, bilgi güncelleme amaçları ile girilen, kredi ve banka kartlarına ilişkin hassas ve gizli bilgiler diğer kullanıcılar tarafından görüntülenememektedir.


Kullanıcı ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması, kullanılması, saklanması ve imhası hususlarında sitede yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası, Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikasındaki esaslar geçerli olacaktır.

Sayın Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesini kabul etmekle birlikte, sözleşmede yer alan tüm hüküm ve koşulları kabul etmiş olmaktasınız.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

ÜNVANI          : KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti.

ADRES : Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi B Blok No 1/1 İç Kapı No 1119 İstanbul

Bundan sonra “KKD AVM” olarak anılacaktır.

İşbu sözleşme uyarınca www.kkdavm.com sitesine üye olan ve site üzerinden satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişi ise  “Üye”’dir . Taraflar ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞME KAPSAMI VE AMACI

İşbu Üyelik Sözleşmesi Üye’nin  www.kkdavm.com alan adlı websitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesi için akdedilmiştir. Sözleşmenin Üye tarafından kabul edilmesi ile birlikte Üye, Site’de yer alan ürünlere, hizmetlere, içeriklere, uygulamalara ve üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3- TANIMLAR

Site                                         : www.kkdavm.com alan adlı çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu internet sitesini ifade etmektedir.

Üye                                         : İşbu sözleşme uyarınca www.kkdavm.com sitesine üye olan ve site üzerinden satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Sözleşme                                : Üye ile KKD AVM arasında sitenin kullanımı ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenleyen işbu üyelik sözleşmesini ifade etmektedir.

Bilgilerim Sekmesi                 : Üye’nin sitede yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için kişisel bilgilerini girdiği, üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Gizlilik ve Çerez Politikası     : Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla üyelere sunulan hizmetleri geliştirmek, Üye’nin alışveriş deneyimini kişiselleştirmek, Üye’nin site üzerinde görüntülediği içerikler ve ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda Üye’nin sonraki kullanımları için tercih ve beğenilerine göre geliştirme ve iyileştirmeler yapmak, sitenin ve Üye’nin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak için kullanılan çerezleri ve bu çerezlerin yönetimini içeren metni ifade eder.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası       : Üye’nin kişisel verilerinin, KKD AVM tarafından işlenme sürelerinin belirlendiği ve işleme süresi ve/veya işleme amacı ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin kriter ve yöntemlerin ortaya konduğu ve Site üzerinden  erişilebilecek olan metinleri ifade eder.

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1. Taraflar arasındaki üyelik ilişkisi üye tarafından üyelik bilgileri ile şifrenin girilmesi ve işbu üyelik sözleşmesinin kabulüne ilişkin kutucuğun işaretlenmesi akabinde satıcı tarafından kayıt işleminin onaylanması ile kurulacaktır. Üye, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında bildirmiş olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. Üye, işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ile birlikte KKD AVM tarafından websitesinde sunulan aydınlatma metnini okuduğunu ve anladığını, açık rızasına dayalı olarak işlenen ve/veya aktarılan kişisel verilerinin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin vermiş olduğu açık rızasını dilediği zaman geri çekme hak ve yetkisine sahip bulunduğu hususunda; 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafına tanınan hakları ve bu hakları ne şekilde kullanabileceği hususunda bilgilendirildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.1.3. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan şifre Üye tarafından belirlenecek olup Üye, kişisel profilinin kullanıma imkan veren kullanıcı adı ve şifre dahil olmak üzere tüm bilgilerinin kullanım, yönetim, güvenlik ve gizliliğinden bizzat sorumlu olacaktır. Üye söz konusu kullanıcı adı ve şifresini hiçbir şart ve koşulda üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını, kullanıcı hesabını üçüncü kişilere devredemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.1.4. Üye kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerinin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, kendisine ait hesap üzerinden gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yönünde herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve bu def’i ve itirazlara dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5. Üye site üzerinden kendisine sunulan hizmetlerden yararlanırken ve site üzerinde gerçekleştireceği tüm işlemler ve yazışmalarda işbu Sözleşme hükümlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edeceğini, aşağıdaki haller başta olmak üzere siteyi hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Site’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,
 2. Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,
 3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 4. Yorum ve puanlama bölümünün; Site’deki yorumları Site’nin dışında yayınlamak gibi amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 5. Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Site’de  paylaşılması;
 6. Virüs veya Site’ye, Site’nin veri tabanına, Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması
 7. Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, KKD AVM’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Site’nin üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları kullanılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yöntemlerle Site’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
  1. Üye Site’ye zarar verebilecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. zararlı kodları içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Bilgilerim Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
  2. Üye tarafından, ”Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza/Ticari İletişim İzni” kapsamında açık rıza vermesi halinde;  yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında KKD AVM tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.
  3. Üye’nin Site’yi Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde KKD AVM, Üye’nin Site’nin tamamını ve/veya bir bölümünü kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engelleme hakkına sahiptir

4.2. KKD AVM’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1 KKD AVM, herhangi bir gerekçe göstermeksizin tamamen kendi iradesi ve kararı ile üyelik başvurularını reddetme veya üyelik başvuruları için ek şart ve koşullar getirme hakkına haizdir.

4.2.2. KKD AVM, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın sitede sunulan hizmetler, işbu Üyelik Sözleşmesi, Site’de yer alan Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası ve Çerez Politikası da dahil her türlü politika ve sözleşmede mevzuattaki hükümlere aykırı olmamak kaydıyla her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

4.2.3. Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin, verilerin ve programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet hiçbir zarardan KKD AVM ve Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. KKD AVM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2.4. KKD AVM, Üye tarafından Üyelik Sözleşmesine, hukuka ve genel ahlak kurallarına aykırı, tehdit edici, yanlış, yanıltıcı, tahrik edici, küçültücü, gizliliği ihlal edici, müstehcen, pornografik, istismar edici, ayrımcılık gözeten, yasadışı şekilde veya ceza gerektiren suç sayılabilecek, herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden herhangi bir davranışı teşvik edici veya başka şekilde hukuki sorumluluğa yol açabilecek ya da herhangi bir kanunu ihlal edebilecek veya KKD AVM tarafından kabulü mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi halinde bu mesaj, yorum ve içerikleri her zaman erişimden kaldırma hakkına sahiptir.

4.2.5. KKD AVM, Site’ye ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgileri toplama hakkına sahiptir.

MADDE 5- GİZLİLİK

KKD AVM, Üye tarafından Site üzerinden kendisine sağlanan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuata uygun bir şekilde işlenmesinden, güvenliğinin sağlanmasından ve korunmasından sorumlu olacaktır. KKD AVM, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla sınırlı olarak ve Site’de yer alan Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası ve Çerez Politikası'na uygun olarak toplayacağını, işleyeceğini, kullanacağını, saklayacağını ve aktaracağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site’de yer alan alan adı, ticari marka, logo, tasarım, grafik, görsel ve resimler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin ve içeriğin fikri mülkiyet hakları KKD AVM’ya ait olup Üye, KKD AVM’nın yazılı onayı olmaksızın, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, ve/veya başka bir şekilde kullanamaz. Aksi takdirde Üye, KKD AVM’nın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı KKD AVM 'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, mahkeme masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zararı KKD AVM’ya derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

MADDE 7- MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, salgın hastalık, grev, hükümet, kanun ve yasa değişiklikleri, ayaklanma, ambargo, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler dahil olmak KKD AVM’nın kontrolü dışında gerçekleşen olaylar KKD AVM’nın işbu üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engeller veya geciktirirse KKD AVM yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu tutulmayacak ve bu durum sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

MADDE 8- SÖZLEŞME’NİN YORUMU

İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

 Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni de işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile yorumlanacaktır.

MADDE 9- ÜYELİK İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan her biri işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

Üye’nin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birine veya tamamına aykırı hareket etmesi durumunda KKD AVM, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshetme ve Üye’nin üyeliğini iptal etme Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 10- MUHTELİF HÜKÜMLER

Delil Sözleşmesi         : Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda ÜYE’nin diğer delil sunma hakları saklı kalmak kaydıyla; KKD AVM’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile KKD AVM’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Üyelik Sözleşmesi'nin Devri: Üye, KKD AVM’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

Tadil ve Feragat: Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Üyelik sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanacak ve işbu sözleşme ile eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 12- TEBLİGAT

KKD AVM tarafından işbu sözleşmede belirtilen adres ile Üye tarafından KKD AVM’ya bildirilen elektronik posta adresi sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için tarafların tebligata elverişli adresi kabul edilecek olup belirtilen adreslere yapılan tebligat usulüne uygun yapılmış geçerli bir tebligatın sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

13 (onüç) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Haberdar Olun E-bültene kayıt ol fırsat ve indirimleri kaçırma!

KKD AVM

Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza

Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.

Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;

Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

×
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Pratik E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Yukarı Çık